: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011

37 kiện tướng tranh giải Bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân lần thứ 37

Giải Bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân lần thứ 37 - năm 2019 có sự tham gia của 148 vận động viên đến từ 14 đoàn bóng bàn của các tỉnh, thành phố, ngành, doanh nghiệp trên toàn quốc. Trong đó có 37 vận động viên cấp kiện tướng.