: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011

Sóc Trăng: Tổ chức thành công Đại hội MTTQ huyện Mỹ Xuyên

Ngày 21/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mỹ Xuyên tỉnh Sóc Trăng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Mỹ Xuyên lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 – 2024.