: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011

Ai Cập khánh thành cây cầu treo rộng nhất thế giới bắc qua sông Nile

Rod al-Farag Axis sẽ được ghi vào Sách Kỷ lục Guinness là cầu treo rộng nhất thế giới với chiều rộng 64,7 m, được hoàn tất trong hai năm với sự tham gia của khoảng 4.000 kỹ sư và công nhân.