: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011

[VIDEO] Hội chợ du lịch quốc tế VITM 2019

Với chủ đề “Du lịch xanh”, Hội chợ du lịch quốc tế - VITM Hà Nội 2019 sẽ hướng các doanh nghiệp tham gia hội chợ vào công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học, thích ứng với tình trạng biến đổi khí hậu, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của du lịch Việt Nam. (Ngô Trang - Võ Trang)