: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011

Các hoạt động An sinh xã hội tại PV GAS

Nhằm hưởng ứng Tháng Thanh niên, Tháng Công nhân và chương trình an sinh xã hội năm 2019, Đoàn Thanh niên PV GAS đã có nhiều chương trình hoạt động cộng đồng tại địa phương