Blog học Tiếng Anh

Trang chủ / Video

not avaiable

Hòa hợp chủ vị Subject – Verb Agreement| Ms Vân Anh Athena Toeic

Hòa hợp chủ vị Subject – Verb Agreement| Ms Vân Anh Athena Toeic  Cập nhật Link video tại: http://bloghoctienganh.vn/danh-muc-video/hoc-qua-video/ Các bạn có thể comment yêu cầu bài hát hoặc phim để Admin cập nhật cho các bạn nhé. Các bài viết liên quan: Đáp án chi tiết đề thi tiếng Anh ...

10/ 11/ 2016 Views 71 15 bình luận Xem thêm

not avaiable

HIỆN TẠI TIẾP DIỄN | Ms Vân Anh Athena Toeic

HIỆN TẠI TIẾP DIỄN | Ms Vân Anh Athena Toeic  Cập nhật Link video tại: http://bloghoctienganh.vn/danh-muc-video/hoc-qua-video/ Các bạn có thể comment yêu cầu bài hát hoặc phim để Admin cập nhật cho các bạn nhé. Các bài viết liên quan: Đáp án chi tiết đề thi tiếng Anh khối A1 năm ...

10/ 11/ 2016 Views 71 15 bình luận Xem thêm

not avaiable

LIÊN TỪ (CONJUNCTION) – Ms Vân Anh Athena Toeic

LIÊN TỪ (CONJUNCTION) - Ms Vân Anh Athena Toeic  Cập nhật Link video tại: http://bloghoctienganh.vn/danh-muc-video/hoc-qua-video/ Các bạn có thể comment yêu cầu bài hát hoặc phim để Admin cập nhật cho các bạn nhé. Các bài viết liên quan: Đáp án chi tiết đề thi tiếng Anh khối A1 năm 2014. ...

10/ 11/ 2016 Views 71 15 bình luận Xem thêm

not avaiable

QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN – Ms Vân Anh Athena Toeic

QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN - Ms Vân Anh Athena Toeic  Cập nhật Link video tại: http://bloghoctienganh.vn/danh-muc-video/hoc-qua-video/ Các bạn có thể comment yêu cầu bài hát hoặc phim để Admin cập nhật cho các bạn nhé. Các bài viết liên quan: Đáp án chi tiết đề thi tiếng Anh khối A1 năm ...

10/ 11/ 2016 Views 71 15 bình luận Xem thêm

not avaiable

CÁCH DÙNG CÂU ĐIỀU KIỆN | Ms Vân Anh Athena Toeic

CÁCH DÙNG CÂU ĐIỀU KIỆN | Ms Vân Anh Athena Toeic  Cập nhật Link video tại: http://bloghoctienganh.vn/danh-muc-video/hoc-qua-video/ Các bạn có thể comment yêu cầu bài hát hoặc phim để Admin cập nhật cho các bạn nhé. Các bài viết liên quan: Đáp án chi tiết đề thi tiếng Anh khối A1 ...

10/ 11/ 2016 Views 71 15 bình luận Xem thêm

not avaiable

Phân biệt hiện tại tiếp diễn và hiện tại hoàn thành | Ms Vân Anh Athena Toeic

Phân biệt hiện tại tiếp diễn và hiện tại hoàn thành | Ms Vân Anh Athena Toeic  Cập nhật Link video tại: http://bloghoctienganh.vn/danh-muc-video/hoc-qua-video/ Các bạn có thể comment yêu cầu bài hát hoặc phim để Admin cập nhật cho các bạn nhé. Các bài viết liên quan: Đáp án chi tiết ...

10/ 11/ 2016 Views 71 15 bình luận Xem thêm

not avaiable

CÁCH ĐỌC PHÂN SỐ BẰNG TIẾNG ANH | MS VÂN ANH ATHENA TOEIC

CÁCH ĐỌC PHÂN SỐ BẰNG TIẾNG ANH | MS VÂN ANH ATHENA TOEIC Cập nhật Link video tại: http://bloghoctienganh.vn/danh-muc-video/hoc-qua-video/ Các bạn có thể comment yêu cầu bài hát hoặc phim để Admin cập nhật cho các bạn nhé. Các bài viết liên quan: Đáp án chi tiết đề thi tiếng Anh ...

04/ 11/ 2016 Views 71 15 bình luận Xem thêm

not avaiable

Câu Wish và If Only | Ms Vân Anh Athena Toeic

Câu Wish và If Only | Ms Vân Anh Athena Toeic Cập nhật Link video tại: http://bloghoctienganh.vn/danh-muc-video/hoc-qua-video/ Các bạn có thể comment yêu cầu bài hát hoặc phim để Admin cập nhật cho các bạn nhé. Các bài viết liên quan: Đáp án chi tiết đề thi tiếng Anh khối A1 ...

04/ 11/ 2016 Views 71 15 bình luận Xem thêm

not avaiable

Cách dùng have, has, have to, had | Ms Vân Anh Athena Toeic

Cách dùng have, has, have to, had | Ms Vân Anh Athena Toeic Cập nhật Link video tại: http://bloghoctienganh.vn/danh-muc-video/hoc-qua-video/ Các bạn có thể comment yêu cầu bài hát hoặc phim để Admin cập nhật cho các bạn nhé. Các bài viết liên quan: Đáp án chi tiết đề thi tiếng Anh ...

04/ 11/ 2016 Views 71 15 bình luận Xem thêm

not avaiable

Đại từ | Ms Vân Anh Athena Toeic

Đại từ | Ms Vân Anh Athena Toeic Cập nhật Link video tại: http://bloghoctienganh.vn/danh-muc-video/hoc-qua-video/ Các bạn có thể comment yêu cầu bài hát hoặc phim để Admin cập nhật cho các bạn nhé. Các bài viết liên quan: Đáp án chi tiết đề thi tiếng Anh khối A1 năm 2014. Đáp ...

04/ 11/ 2016 Views 71 15 bình luận Xem thêm

not avaiable

Trạng từ hay nhầm | Ms Vân Anh Athena Toeic

Trạng từ hay nhầm | Ms Vân Anh Athena Toeic Cập nhật Link video tại: http://bloghoctienganh.vn/danh-muc-video/hoc-qua-video/ Các bạn có thể comment yêu cầu bài hát hoặc phim để Admin cập nhật cho các bạn nhé. Các bài viết liên quan: Đáp án chi tiết đề thi tiếng Anh khối A1 năm ...

04/ 11/ 2016 Views 71 15 bình luận Xem thêm

not avaiable

Mệnh đề chỉ mục đích

Mệnh đề chỉ mục đích - Ms Vân Anh Athena Cập nhật Link video tại: http://bloghoctienganh.vn/danh-muc-video/hoc-qua-video/ Các bạn có thể comment yêu cầu bài hát hoặc phim để Admin cập nhật cho các bạn nhé. Các bài viết liên quan: Đáp án chi tiết đề thi tiếng Anh khối A1 năm ...

04/ 08/ 2016 Views 71 15 bình luận Xem thêm

not avaiable

16 Điều Về Danh Từ Học Chắc Chắn Giỏi – Ms Vân Anh Athena Toeic

16 Điều Về Danh Từ Học Chắc Chắn Giỏi - Ms Vân Anh Athena Toeic Cẩm nang Toeic, Học tiếng Anh qua video bài giảng của Ms Vân Anh - Trung tâm Anh Ngữ Athena. Hiện tại trung tâm có nhiều khóa học cho các bạn lựa chọn, dành cho ...

11/ 06/ 2016 Views 71 15 bình luận Xem thêm

not avaiable

[Video] Cách học Tiếng Anh Toeic từ mất gốc đến 900+

Video Cách học Tiếng Anh Toeic từ mất gốc đến đạt 900+ 30 phút sẽ thay đổi cách học TOEIC từ MẤT GỐC cùng Ms Đỗ Vân Anh ♦ Những sai lầm khi tự học TOEIC khiến bạn không bao giờ tiến bộ. ♦ Những sai lầm khi bạn đã ...

21/ 04/ 2016 Views 71 15 bình luận Xem thêm

not avaiable

[MV] My love – Westlife – Học Tiếng Anh Qua Bài Hát

[MV] My love - Westlife - Học Tiếng Anh Qua Bài Hát [MV] My love - Westlife - Học Tiếng Anh Qua Bài Hát [MV] My love - Westlife - Học Tiếng Anh Qua Bài Hát Cập nhật Link video tại: http://bloghoctienganh.vn/danh-muc-video/hoc-qua-video/ Các bạn có thể comment yêu cầu bài hát ...

30/ 12/ 2015 Views 71 15 bình luận Xem thêm

1 2